ಎನ್ಐಎ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2019 ರ ಪರಿಣಾಮ 

ಎನ್ಐಎ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2019 ರ ಪರಿಣಾಮ 

ಭಾರತದ ಲೋಕಸಭೆಯು ಜುಲೈ 14 ರಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್.ಐ.ಎ.) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ- 2019 ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಎನ್ಐಎ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಎನ್ಐಎ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು?

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿವೆ.

ಮೊದಲ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1962, ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1967 ರಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ನಿಷೇಧಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ, ಸೈಬರ್-ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1908 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಎನ್ಐಎಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆಯಾ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎನ್ಐಎ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಇರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗದು.

ಎರಡನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎನ್ಐಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಾಯಿದೆಯಡಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ, ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆಯೇ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಇವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸಹಜವಾಗಿ, ಎನ್ಐಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎನ್ಐಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ "ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಸೂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮಸೂದೆಯು, 'ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದೆಯೇ 'ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ' ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ 

ಭಾರತದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 8 ರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗು ಕಲಂ 6 (5) ರ  ಪ್ರಕಾರ, ಘಟಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರೋಪದ ಸ್ವರೂಪ, ಭಾರತದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 8 ರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗು ಕಲಂ 6 (5) ರ  ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸದರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ರೀತಿ, ಹಾಗು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ, ಮಸೂದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು  ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈವರೆಗೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, ಅಪಹರಣ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಸೂದೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು, ನಿಷೇಧಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ  ಮತ್ತು ಅದರ ತನಿಖೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ  ಮುಗ್ಧರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಸೂದೆಯು  'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ' ಮತ್ತು 'ಭಯೋತ್ಪಾದಕ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಘಟಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎನ್ಐಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಹಾಗು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಸೂದೆಯು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.