“ಸೂಜಿದಾರ” ಎಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್

ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ- ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ತಂಡ ರೂಪಿಸಿರುವ “ಸೂಜಿದಾರ” ಎಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್