Tag: ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್

ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅಪರೂಪದ ವಕೀಲರಾದ ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕಣ್ಮರೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 8(4) ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಮನವಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು