Tag: ಆಸ್ತಿಕ

ವೈಚಾರಿಕ

ಸಾಹಿತಿಯ ಅಳಲೂ, ಅಳಲೊಲ್ಲದ ಸಾಹಿತಿಯೂ

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಮೂಲ ಇರುವುದು ಮನುಜ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರವಾದದ ಉಸಿರು ಇರುವುದು ಮನುಕುಲದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ.