The Deccan News

The Deccan News

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಶಿವಸೇನೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ  50 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು!

ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಸಿದ್ದಾಂತಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಥೆ ಇದು.