ಪ್ರದೀಪ್‌ ಚಿಕ್ಕಾಟಿ

ಪ್ರದೀಪ್‌ ಚಿಕ್ಕಾಟಿ

ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ

ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ, ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ನಟ, ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಸಮಾಜ...

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವಾಗಲೇ, ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಬಾರಿ’ ಎಂಬ ವಿಡಂಬನೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು,ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು, ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ...