ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಮ.ಕುಂಬಾರ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಮ.ಕುಂಬಾರ

ಪ್ರಬಂಧ

ನೆಲೆ ಕಾಣದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ..!

ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಜೀವನ...! ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕರು, ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಇವರದು ಅಲೆದಾಟ.

ಪರಿಸರ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಜಲ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರ..!

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ...