ಅಭಿಷೇಕ್

ಅಭಿಷೇಕ್

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸರ್ವಂ  ಪ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್  ಮಯಂ  ಆದರೂ?  

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ,ದೇಶದೆಲ್ಲಡೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದ...