ಪರಿಸರ

ಜೀವಜಲದ  ಕುರಿತು ಕವಿ  ಮನಸ್ಸಿನ ಎದೆಯಾಳದ ಮಾತುಗಳು

ಮರಳಿ ಜೀವ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಪಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ

ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಕುಶ : ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಸೇರಲಿದೆ ಇತಿಹಾಸ? 

ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 20 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೇಡ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು, ಆದೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!