ಆರೋಗ್ಯ

ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಔಷಧಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗವು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸೋಂಕುಕಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ 2050ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ...

ಹಂದಿ ರಕ್ತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ! ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದು...

ಹಂದಿ ರಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ