ಅಪರಾಧ

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾತಿ, ಬಣ್ಣ, ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಹಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿ, ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು...

ಸರಣಿ ಕೊಲೆಪಾತಕಿ ಜಾಲಿ : ಪೊಲೀಸರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೈಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುವ...

2002 ರಿಂದ 2016ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸರಣಿಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಭೇದಿಸಿದರು