ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು

ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಉಡುಪುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇಕೋ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆಯೇ ಸರಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ!...

ಗ್ರಾಮ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಅನಾವರಣ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಥೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದು, ಎರಡು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು...

ಕಸ್ತೂರ ಬಾ....ದಾರಿ ಕಥನ

ಈ ಕೃತಿಯ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯೂ ಕೇವಲ ದಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ ಎದುರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ದರ್ಶಿಸಿದ ತಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅನ್ವೇಷಕಿಯಂತೆ,ವಿಶ್ಲೇಷಕಿಯಾಗಿ...