ಆತ್ಮ ಕಥನ

ಸಾವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ!

ನಿನ್ನೆ ನಿಧನರಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಂಗಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್.ಮಾಲತಿ ‘ದಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕತೆ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಂತುಗಳನ್ನು...