ಭಪ್ಪರೇ ಶವ್ವಾ!

ಸೊಟ್ಟನಾಗಪ್ಪನ ಗೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ತ

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೊ ಏನೋ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ‌ಚಾರಿಯಾಗಿಯೆ ಉಳಿದ. ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರಿವರಿಗಾಗಿಯೆ ಬದುಕಿದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ....

ಸೊಟ್ಟನಾಗಪ್ಪನ ಮಾಯಾ ದರ್ಪಣ!

ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು, ತಾರಾಮಾರಾ ಎತ್ತಿ ಮುಖಮೂತಿನೋಡದೆ ಲೊಚಲೊಚ ಮುದ್ದಿಸಿಬಿಡುತಿದ್ದ. ಅವನ ಈ ಮುದ್ದಿಸುವಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಭಯಂಕರ ನೆನಪಾಗಿ...

ಬಸವರಾಜನ ವೃಷಭಪುರಾಣ!

ಇವರು ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೂರಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿ, ಗೋಣು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವು. ಅವು ಬಿದ್ದಿರುವ ದೆಸೆ ನೋಡಿಯೆ ಬಸುರಾಜನ ಎದೆ ಧಸಕ್ಕೆಂದಿತು! ಚವಡಾಳರು...

ಎತ್ತಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದ ಚವಡಾಳರು!

ಒಮ್ಮೆ ಚವಡಾಳರು ಬಾಲೇಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು, `ಡಾಕುಟ್ರೇ,...