ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅಪರೂಪದ ವಕೀಲರಾದ ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕಣ್ಮರೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 8(4) ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಮನವಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು

ಚನ್ನಣ್ಣನೆಂಬ ಮನೆಯಣ್ಣನ ನೆನೆದು

ಸಾದ ಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು,ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸದೇ ಹೋದರೂ, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಚನ್ನಣ್ಣ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಹೋದರು.