ವ್ಯಕ್ತಿ

ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ : ಆದರ್ಶ ಯುಗದ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ  

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹುದೂರದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮಸಂಗಾತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿನ...

ಮಹಾತ್ಮನೊಡನೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು

ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಸ್ಯ ಇತ್ತು ಎಂದುಕೊಂಡಿರಾ ? ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ರಾಮನ ತಮ್ಮ...

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ನೆನಪು

ನಾಳಿನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದನಿಗೆ ದನಿಯಾಗಲು ಭಗತ್‍ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾನೆ....