ರಂಗಭೂಮಿ

ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಏಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಹೊದಿಕೆ?

ಕನ್ನಡದ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಭೀಷ್ಮ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ  ಕನಸಿನ ಕೂಸು ರಂಗಾಯಣ. ಕಾರಂತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲೆಗಳ...