ಪ್ರಬಂಧ

ಹಿಂಸಾರಭಸಮತಿದೈವ!!

ಆಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ  ದೇವಿಯ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪ. ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಮೇಲುಗಡೆ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶಿಲ್ಪಗಳು. ಕೆಳಗಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಾಲಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಕೊರೆದಂತಹ...

ನೆಲ ನೆಲ ನೆಲವೆಂದು...

ಈ ನೆಲ ರೈತ ಕೂಲಿಕಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರೇ. ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರಿವೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ; ಅರಿವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ; ಮಣ್ಣ ಮಾರುವ, ಅದರೊಳಗಣ...

ದೈವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ!!

ನನ್ನೆದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ದಶಾವತಾರದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ನನಗೆ ಇವರ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂತೆಂತಹ ಉಗ್ರಾತಿ ಉಗ್ರ ದೇವರುಗಳಿರಬಹುದಪ್ಪ ಎನಿಸಿ...

ಬಹುರೂಪಿ ದೈವ….., 

ಊರಿನ ಅಂಚಿನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಓಣಿಯ ಕಸಗೂಡಿಸುವ, ಗಟಾರು ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ! ಉಳಿದಂತೆ...

ಕವಿತೆಯ ಚುಂಗು; ಅಮ್ಮನ ಗುಂಗು..!

ನಿತ್ಯವೂ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಎಡ ಬಲ, ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟೂ ದೂರವೂ ಜಗದಗಲವೂ ಈ ಅಮ್ಮತನದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತ,...

ನೆಲೆ ಕಾಣದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ..!

ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಜೀವನ...! ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕರು, ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಇವರದು ಅಲೆದಾಟ.

ದೇವಿಯ ಮುನಿಸು….......,

ದೇವ್ರನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಗೆ ಬಳಸಿಗೊಂಡ ವ್ರಕತಿ ಇನ್ನೇನಾದೀತವ್ವಾ! ಮನಷ್ಯಾರು-ದೇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೂವು-ಗಂಧದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು, ತಕ್ಕಡಿ-ತೂಕದ ಬಟ್ಟಿನಂಗಲ್ಲ! ”ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ...