ಕಾನೂನು

7 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು...

ಶಾಸಕಾಂಗದ ಉದ್ದೇಶವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು‘ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು...

ಅಂತಾರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ: ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

ನಿಗದಿತ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ

ಓರ್ವ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದು ಹೇಯ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ:...

ದೆಹಲಿ: ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಯ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.