ಒಡಲ ನುಡಿ

ಭೂಮಿಯೂ ಕಂಪನವೂ ನಾಶವೂ...

ಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ- ಇದು ಕುಣಿಯಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಂಪಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸೋಯಿಚ್ಛೆ ಕುಣಿದುಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ...

ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಹೀರುತ್ತಾ  : ಕೋಲ್ಡ್ ಭೂಮಿಯತ್ತ...

ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು...

ಈಗಲೂ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಭದ್ರ : ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಮಾತು !

ನಾವು ಜೀವಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾ...? ಜೀವಂತ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ... ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲವಾ...? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು; ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸಂಗೀತ...

ಮಾಲ್ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಿ ದುಕಾನ್!

ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲೇ `ಮಾಲ್’ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹ ಮಾಲ್‍ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ...

ದೆವ್ವಗಳ ಸುಡುಗಾಡಿಗೊಂದು ಹವಿಸ್ಸು!

ದೆವ್ವಗಳ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು...

ನಕಲು ಲೋಕದ ತಲ್ಲಣಗಳು!

ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ- ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‍ಗಳಿಗೆ...