ಇತಿಹಾಸ

ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೊಘಲರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಭಾರತ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಸರ :ಸಮಾನ...

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಲೀನ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?